Billedserier
Gymnastik holder åbent hus

Gymnastik holder åbent hus
Gymnastik holdt d. 19. sept. 2015 åbent hus i anledning af donationer fra Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank

Voldstedet "Voldbjerg"


Voldbjerg ligger i Hee’s sydlige udkant vest for jernbaneviadukten. I dag er det et almindeligt landbrug, men ejendommen har en lang og spændende forhistorie.

Sandsynligvis siden Jyske Lov blev vedtaget i år 1241, har Jylland været inddelt i 14 sysler, hvor hvert syssel har været et selvstændigt samfund. Flere med eget sprog eller nærmere med en meget markant dialekt.
Alle sysler lå ud til vandet enten på øst- eller vestkysten.
Det syssel, som Hee ligger i, hedder Hardsyssel. Det strækker sig fra Limfjorden i nord til Skjern Å i syd, og deler Jylland langs med Karup Å.
Beboerne i Hardsyssel er hardere.
I vikingetiden er der ingen tvivl om, at harderne har været med til at sætte deres præg på Danmarks historie.
Blandt andet kan man i den angelsaksiske krønike læse, at de første vikinger, som omkring året 800 overfaldt England og Irland, kom sejlende i 3 skibe, og disse frygtede vikinger blev kaldt Hiruath, hvilket med irsk tungemål er at oversætte som hardere.
På den tid udgjorde Ringkøbing og Stadil fjorde sandsynligvis en samlet bugt mod det åbne Vesterhav. I bugten lå blandt andet øen; Holmsland.
Med de vikingetogter, harderne udførte, kunne man selvfølgelig vente gengældelser, ligesom venderne sydpå var begyndt at udføre plyndringstogter langs de danske kyster.
Derfor byggede vikingehøvdingene forsvarsværker.
Vikingehøvdingen i dette område har sandsynligvis været et medlem af den senere adelsslægt; Krag, hvoraf det ældste medlem, der er registreret, er Matheus Crac, som døde i 1295.
At han er den først registrerede hænger sammen med, at man først efter Jyske Lov begyndte med skriftlige registreringer.
Denne adelsslægt førte i sit våben 3 krager i et sølvfelt og øverst på hjelmen en større flyvefærdig krage.
Man kan næsten se denne stovte viking for sig stående, spejdende i forenden på sit vikingeskib, som blev roet af 20 – 30 kraftige vikinger.
Vikingehøvdingen havde sin gård liggende omtrent der, hvor Voldbjerg ligger i dag. Den gang lige ned til et sumpet område med direkte forbindelse til Vesterhavet. Her opførte han sit forsvarsværk.

Det var i den tid, hvor Odin og Thor havde gjort deres entre i den nordiske mytologi. Gudetilbedelsen var en så stor del af vikingernes tilværelse, at den kan være svær at forestille sig i dag.
Såvel mennesker som dyr, våben, bolig, landskab m.m. fik navn til gudernes ære.
Intet blev gjort uden først at rådspørge sig med guderne, og alt blev gjort for at ære dem.
F.eks. var Odins hustru Freya eller Frigg gudinde for blandt andet kærlighed, fødsel og krig. Hun levede af ofrede mænd. Derfor var ethvert drab en ofring, og vikingerne gik gerne i krig for at skaffe føde til gudinden.  
Odin var den største. Han var faderguden, og han havde et utal af navne.
Et af dem var ”Von”, og det brugte man sandsynligvis, da man ved store ceremonier navngav det brede vand, som adskiller Holmsland med det øvrige Jylland. I dag omkring 1.000 år senere hedder vandet stadig: ”Von Å”.
Et andet af Odins navne var ”Voldr”, som betød: ”Den der hersker over en hær”.
Der kan næsten ikke være tvivl om, at vikingehøvdingen for at ære Odin har givet sin ejendom dette navn, som så med små ændringer gennem tiderne er blevet til ”Voldbjerg”.  

Ejendommen har sandsynligvis stadig hedder Voldr, da der omkring år 1200 blev bygget et nyt og forbedret forsvarsværk på en lille holm omtrent 100 meter syd for gården.
Dette forsvarsværk blev opført som et voldsted.
Voldstedet var rektangulært ca. 27 x 36 meter i retning øsø – vnv.
Først hævede man overfladen til lige godt en meter over terrænet ved at nedramme ca. 5 meter lange egepæle under hele borgpladsen. Derefter udgravede man en ca. 3 meter dyb og ca. 10 meter bred voldgrav. Jorden derfra brugtes til et udenom liggende voldanlæg, og udenom disse var der en række palisader.
a) Borgplads – b) Bro eller dæmning – c) Volde – d) Dam – e) Vesterhavets bugt – F) Voldgrave
Grundrids rekonstrueret af Nationalmuseet.


I syd var der en ca. 8 meter bred åbning, således at vandet i bugten til stadighed kunne holde graven opfyldt, og mod øst var der en ca. 3 meter bred bro eller dæmning.
Midt på voldstedet byggede man et stentårn, hvor der i nederste etage var opholdsrum for krigerne. Etagen ovenover var beboelse for vikingehøvdingen og hans familie, og øverst var der en udkigsplatform.
Rundt om tårnet var en del små træbygninger, der var indrettet som bryggers, bagers, smedje, hestestald, kornhus og rum til krigerne.
Til daglig boede familien på gården. Voldstedet var kun et tilflugtssted i tilfælde af overfald.

Voldstedet er fredet, og når man står oppe på viadukten, kan man stadig se området med voldstedet ca. 250 meter mod vest. Kommer man derud, fornemmer man et lille stykke af historien, når man går ned gennem den gamle voldgrav, selv om den ikke er ret dyb og bred mere.


Voldstedet blev sandsynligvis brudt ned omkring 1625, hvor Niels Krag, som da ejede Voldbjerg, havde fået påbud fra Christian 4. om at føre tilsyn med forsvarets ordning i bl.a. Lundernæs Len, hvorunder Hee hørte.
Han har da ikke ment, at hans eget forsvarsværk var tidssvarende, så han nedbrød det og opførte et nyt, der samtidig skulle være hans og familiens daglige hjem.
Den nye borg kom til at ligge omtrent der, hvor gården ligger i dag, og bestod af 3 fløje bygget af egetræsbindingsværk samt en ladegård med stald og lade.
Rundt om det hele blev gravet en 3 meter dyb og 20 meter bred voldgrav, som var 47 meter i længden og 38 meter i bredden, og udenom dette igen en jordvold og palisader.
Disse bygninger blev nedrevet i 1794 og nye blev opført, men i 1874 nedbrændte hovedbygningen ved et lynnedslag, og avlsbygningerne nedbrændte i 1906.
De bygninger, som derefter blev opført, er dem, man kan se i dag.

                                                                 ---000---

Gennem de forløbne godt tusinde år, har Voldbjerg haft mange ejere, men gennemgående har det været adelsslægterne Krag, Skram og Rantzau, som ved giftermål indbyrdes og med andre har formået at holde sig på godset.
Flere af dem har en historie at fortælle.

En af dem; historien om vor navnkundige søhelt, Peder Skrams, far og bedsteforældre kan læses under Hee kirkes historie.

En anden Peder Skram, hvis far ejede Voldbjerg lige først i 1600 tallet, havde under en festlighed gjort en ung adelsfrøkens bekendtskab og i det skjulte indledt et forhold til hende.
Han mente det dog ikke mere alvorligt, end at hun fik løbepas.
Det tog hendes bror og et par andre unge adelsmænd ham meget ilde op. Tilsyneladende har der dog ikke været bevisligheder, for i så fald kunne broderen gå rettens vej og få Peder dømt for krænkelse af uberygtet jomfru. De unge iltre adelsmænd svor på, at den unge dames formodede krænkede dyd skulle hævnes, og det skulle være på samme måde, som retten ville have dømt, hvis sagen var kommet for den.
Under et besøg i Viborg, formentlig i forbindelse med en retssag, var Peder Skram i mørkningen på vej til sit logi, da 3 unge adelsmænd råbte: ”Hvad tusinde pokker er du for en?”
Hvortil han svarede: ”Jeg er en god karl, hedder Peder Skram, Iver Skrams søn til Voldbjerg. Hvem er I?”
Men de svarede ikke, og før han kunne nå at trække sit sværd, havde de grebet ham, lagt hans højre hånd mod en dørstolpe og hugget den af med et kraftigt sværdhug og var flygtet.
Der kom ikke mere ud af den sag, og det var vel nok fordi, Peder Skram indså, at han næppe var blevet mildere behandlet, hvis det var retten, som havde talt om den unge frøkens krænkede dyd.
Peder Skram overvandt aldrig følgerne af volden, men døde ret kort efter.
Niels Krag var som skrevet under 30 års krigen sat til at føre opsyn med forsvaret.
Det var ikke helt uden grund, for samme Niels Krag var foruden ejer af Voldbjerg og en masse andet gods også landsdommer.
Han havde studeret ved universiteter i både Tyskland og Frankrig. Senere blev han øverste sekretær i kancelliet og var med til mange svære forhandlinger med udenlandske regeringer. Blandt andet var han som 27-årig i Rusland for at forhandle om ægteskab mellem Christian 4. yngste bror, Hans, og storfyrstens datter.
Hans søn, Otto Krag, overtog faderens store ejendomsbesiddelser, heriblandt Voldbjerg og udvidede dem betragteligt, således at han på et tidspunkt har været en af Danmarks største jordbesiddere.
Han var så velhavende, at han lånte kongen penge. I 1660 må det have været en anselig sum, for som pant fik han:
En hel og en halv gård i Haelby – en gård i Heager – en halv gård i Lybæk – et halvt bol i Siersbæk (et bol er en ejendom, som er mindre end en gård men større end et hus) – fire halve bol i Nørgård – fire gadehuse i Haelby - en gård i No – en gård i Rindum – en gård i Velling – en gård i Sønderklit – seks steder i Lyngvig – to steder i Søndervig med forstrandsret.
Kronen indløste ikke pantet, så i 1667 overgik det til Otto Krags ejendom.

Otto Krag var også en god mand for Hee sogn, idet han allerede i 1652 fik udvirket, at kongen tillagde Hee skole en fast lærer, i stedet for den ustabile undervisning der var med løbedegne fra Ringkøbing Latinskole, som ikke var særlig gode til at overholde deres forpligtelser.
Samme år skaffede han også Ringkøbing, Lemvig og Hee sogne et legat fra Frederik 3. på 1.000 rigsdalere til de fattiges forsørgelse.
I 1770’erne købte den stenrige studehandler Peder Nissen, Voldbjerg, som han havde til 1784.
Hans søn, Nis, var en godhjertet mand, som skænkede den store klokke, der hænger i Hee kirke.
Han lod også opføre Sønderby fattighus, der i en ændret udgave ligger samme sted den dag i dag, nemlig pensionistboligerne på Hovervej 14, som stadig godt et par hundrede år efter benævnes Nissens Minde.

I 1784 mageskiftede Peder Nissen Voldbjerg med Mathias P. Richter, som dengang ejede middelalderborgen Spøttrup i Salling.

Mathias Richter plejede meget omgang med herremanden Ernst Halchus de Hofman på Aabjerg, der ligger i Vedersø.
Her forelskede den 35–årige Richter sig i den unge Elisabeth, som i 1784 var en smuk ung pige på 19 år, og forelskelsen var gengældt.
Elisabeth var datter af Ernst Halchus’s bror og svigerinde, som begge var blevet dræbt i en ulykke, da Elisabeth var 1 år. Derfor havde broderen og hans hustru, Karen, taget sig af niecen.
Men Richter havde ry for at være en flittig gæst ved Viborg Landsting, der ikke uden grund havde fået navnet ”Snapstinget”.
Her blev foretaget grove brud på moral og velanstændighed, og Richter var ikke den, der holdt sig tilbage, derfor fandt Ernst Halchus ikke, at Richter var et godt parti for Elisabeth.
Som den impulsive mand Richter var, bestemte han sig for at bortføre sin unge elskede.
Han valgte et tidspunkt, hvor alle folk på Aabjerg var i engen for at slå hø, og alt gik efter planen.
De to elskende havde et solidt forspring, inden Aabjerg folkene opdagede, hvad der var sket og optog forfølgelsen.
Man havde nok en anelse om, hvor frøkenen var forsvundet hen, og red straks mod Voldbjerg.
Her stod Richter og tog imod forfølgerne, men da de spurgte, om frøken Halchus de Hofman var at finde på Voldbjerg, svarede Richter, at det var hun ikke, der var kun en fru Richter.
Han havde nemlig sørget for, at både præst og degn var klar, så de var blevet gift, i samme øjeblik de nåede Voldbjerg.

Samme Mathias P. Richter var manden, som gjorde en ende på Voldbjergs velmagtsdage.
Han havde indviklet sig i en langvarig proces, som, hvis han tabte, ville tage en stor del af hans formue. Derfor tilbød han sine 111 fæstebønder, at de kunne købe hovedgården, kirken og deres egne fæstegårde for 66.200 rigsdalere (ca. 400 mill. kr. i år 2000).
Bønderne var meget interesseret i at blive selvejere, men det var ikke muligt for dem at låne pengene i kreditforeningen, før gælden var udlignet på den enkelte ejendom, og det kunne ikke lade sig gøre inden for den tidsfrist, som Richter havde sat.
Tidsfristen var Richter ikke interesseret i at rokke ved, idet han havde fået et bedre bud fra anden side.
Om morgenen samme dag, som fristen udløb klokken 12 middag, havde man stadig ikke fundet en løsning, men så fik sognets præst, Jens Bonne Høyer, den ide at prøve, om han kunne få en bekendt, herremanden på Lønborggaard, til at stille kaution for beløbet.
Præsten lånte en hest og red straks mod herregården. Da klokken slog 12 på Voldbjergs tårnur, kom Høyer ridende ind på gårdspladsen på en hest, som fråden stod om munden på. Da han nåede godsets trappe, sprang han af sadlen, og i det samme styrtede hesten død om af udmattelse.
Richter beklagede tabet af hesten, men Høyer råbte: ”Skidt med hesten her er kautionen.”

Voldbjerg blev nu delt op, og de 111 fæstebønder blev selvejere den 13. juni 1793.
I 1877 rejste beboerne en smuk, hvid mindesten for pastor Jens Høyer, som stadig kan ses ved kirkegårdens vestlige dige. På den står der:
”Jens Bonne Høyer død 1826. I 43 år var han præst og provst i Hee.
Den mand der hviler her i ro
hjalp kraftigt vore fædre
til selv at eje jord og bo
vi derfor nu ham hædre.”

Redigeret og fortalt af Ernst Munck
Nyheder
Frivilligliste - Støt op om din by
Frivilligliste - Støt op om din by
Hee Sogneforening vil rigtig gerne, hvis du vil skrive dig på vores frivilligliste. Jo flere der er til opgaven, desto mindre er den
Vestrum Kalender
Fra september bringer VestRum hver måned en kalender i Lokalposten med de aktiviteter i de syv sogne.
Ingen kan det hele
- Sammen kan vi rigtigt meget
Sæt kryds i kalenderen den 12. januar 2016, hvor styregruppen bag Landsbyklynger indkalder til borgermøde kl. 19-21.30 i Tim Hallen
Gymnastik holder Åbent Hus
I forbindelse med Gymnastik opstart 2015/16 og i anledningen af nye redskaber doneret af Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank, så starter Gymnmastik i Hee med et arrangement lørdag d. 19. sept.
Ny Døgnstation i Hee
Ny Genbrugsstation i Hee
Den gamle genbrugsplads i lukker ned, og i stedet bliver det nu muligt at aflevere sit affald til genbrug ved den nye døgnstation på grusparkeringspladsen ved Hee Stationsbygning
Badminton tilmelding 2015/16
Tider til badmintonsæsonen 2015/16 kan reserveres på 6165 5397
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
Naturens Rige referat
Se afrapporteringen fra de 28 Naturens Rigsdage
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
FCM Miniakademi
Send din søn eller datter på et af træningstilbuddene, der er fordelt rundt om i HELE regionen og giv ham/hende endnu mere træning i hverdagen
Klubben er gået på Sommerferie
Klubben hver tirsdag for børnene i Hee er gået tidligt på sommerferie pga. Sankt Hans.
Føste gang efter sommerferien er tirsdag d. 11. aug. kl. 19 i Klubhuset.
Strikkefestival
Strikkefestival i Hee 12. - 14. juni
Hee Sommerfest Revy 2015
Hee Sommerfest Revy 2015
Stor tak til hele revyholdet for igen at levere et fantastisk show til Hee Sommerfest 2015
Gør en forskel!
Lokalrådet ser det som et stort ønske, at en håndfuld personer vil være ”bystanders” til vores tilgængelige hjertestartere i Hee.
Hvorfor flytte til Hee?
Hee Lokalråd vil gerne markedsføre de 10 bedste grunde for at bosætte sig i Hee, derfor laver de en lille konkurrence op til Sommerfesten
05.05.15
Kontingent Hee SF
Så er det igen blevet tid til indbetaling af kontingenter 2015
03.05.15
Familiesport i Hee
Lige et par billeder fra Familiesport på Hee Stadion
Hee på Twitter
Følg @Hee_SF på Twitter
Oldboys fodbold
Oldboys sæson 2015 er lige rundt om hjørnet. Oldboys starter d. 15. apr. og Senior d. 20. apr.
9.4.15
Hee Revyen lever!!!
De øver på livet løs i fine nye lokaler hos Anette og Steen på Holstebrovej.
Regionsmestre indefodbold
Tim's u13 drenge c, hvor flertallet er fra Hee, har haft en forrygene sæson i indefodbold.
Fremtidens Bevægelseshus
Betyder Fremtidens Bevægelseshus i Hee noget for dig? Kom til borgermøde - torsdag den 26. marts kl. 19.00 Multisalen - Hee Skole - Agersbækvej 7, Hee
Fodbold opstart i Hee
Sæsonen 2014 - 15 starter op igen efter vinterpausen, lørdag d. 28/3 kl. 10 til 11.30
Nyt fra markedsføringsudvalget
Nu er det ved at være at være 2 år siden dette under-udvalg i Sogneforeningen opstod.
Ny bestyrelse
Der er nu afhold konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2015
Nyt fra torsdagsklubben
Der er stadigvæk gang i Torsdagsklubben og der er plads til flere. Vi mødes i Klubhuset hver torsdag 14.00.
Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling, nye i bestyrelsen, gymnastikopvisning, fodbold. Der er rigeligt at tage fat på..
19.1.15
Hee SF hue og halstørklæde
Det er nu muligt at købe Hee SF Hue og halstørklæde
14.1.15
Et unikt sted for fitness og wellness
Fremtidens Bevægelseshus er familieferie og aktiviteter for alle; handicap ingen hindring!
29.9.14
FC Midtjylland kommer på besøg
Torsdag d. 9. oktober får Hee SF besøg af 10 superligaspillere fra FCM, som vil stå for en træningsaften af 2 timers varighed.
29.9.14
Nederlag til Senior Oldboys
Hee-No Senior Oldboys tabte 3-1 i Skjern.
28.9.14
Indløb på MCH Arena
Endnu engang var der Hee spillere på grønsværen på FC Midtjyllands hjemmebane MCH Arena.
22.9.14
Målrig affære
Hee-No Senior Oldboys spillede 4-4 på hjemmebane mod Skjern
15.9.14
Endnu et nederlag til RIF
Hee-No Senior Oldboys tabte 2-0 på udebane til RIF 1
8.9.14
Endnu en flot sejr til Senier Oldboys
Senior Oldboys sendte her til aften Klitten hjem til Hvide Sande med et nederlag på 4-1.
1.9.14
Oprejsning til Senier Oldboys
Efter sidste rundes knap så gode resultat, blev det her til aften til en 4-0 sejr på udebane i Grønbjerg.
29.8.14
Hee.dk er nu flyttet
Hjemmesiden er nu flyttet til et nyt webhotel
29.8.14
Ny sæson i Hee Kvindeforum
Så har vi taget hul på en ny sæson i Hee Kvindeforum.
28.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag d. 30/8, derefter pålægges 50 kr. i gebyr på kontingentet!
25.8.14
Familiesvømning 2014/15
Familiesvømning fortsætter i sæson 2014/15 onsdage fra kl. 19.00-20.00 i Ringkøbing Svømmehal
25.8.14
Senier Oldboys fik klø
Senior Oldboys blev kørt over af RIF 2 med hele 1 - 7 på hjemmebanen i No
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee.
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp.
Nyheder
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den...
22.8.14
Hee.dk holder flyttedag
Hjemmesiden flytter til et nyt webhotel....
12.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag...
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp, der især i...
Kalender
27.8.14
Klubhuset er reserveret!
Klubhuset er reserveret af Sogneforeningens bestyrelse til møde.
3.9.14
Oldboys fodbold på Hee Stadion
Hee-No oldboys vs. Lem

Læs mere om oldboys her
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Portalen drives af Hee Sogneforening. Kontakt webmaster