Billedserier
Gymnastik holder åbent hus

Gymnastik holder åbent hus
Gymnastik holdt d. 19. sept. 2015 åbent hus i anledning af donationer fra Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank

På rundtur i Hee


Tag familien med på rundtur i Hee

I Hee har vi så meget at byde på. Du kan læse lidt om det i folderen ”Velkommen til Hee Sogn” og mere udførligt her på hjemmesiden.

Men vi har et par forslag til en lille vandretur for hele familien.

Tur nr. 1

Når I kommer ud på Hovervej, drejer I mod vest (mod kirken) ned gennem byen.

Drej til venstre ad Ringgaden når I er kommet over jernbaneoverskæringen, så kommer I hen forbi byens forsamlingshus, Hee Gl. Stationsbygning. (Egentlig smart for udefrakommende gæster, da det ikke er længere væk end ens nærmeste banegård.)
Lidt længere henne ligger det gamle pakhus, som er blevet flot moderniseret, og nu er tilholdssted for byens billardklub.

Lige overfor stationen fortsætter I ad Bjørnevej til Holstebrovej.

Her går I til højre og lidt henne over fodgængerovergangen.

På den modsatte side af J.C. Christensensvej, som I nu er kommet til, ligger et hvidt hus med gavlen imod jer. Det er J.C. Christensens hus, som indeholder museum for den store statsmand og tidligere konseilspræsident samt lokalhistorisk arkiv på øverste etage.

Fra J.C.s hus skal I op at se kirken. Det er en af Danmarks smukkeste kvadrestenskirker. Den stod færdig omkring år 1140 efter sandsynligvis mere end 100 års arbejde.

Hee kirke har en spændende historie, som kan læses på hjemmesiden. Desværre har den også gennem de mange århundreder været misligholdt, hvilket har sat sit præg ved renoveringen. Men læg mærke til de mange smukke detaljer i murværket.

På tårnbygningen ses maskerne af de to trolde, som ifølge sagnet byggede kirken.
Sideindgangen er et tidligere gravkapel for godsejerslægterne Krag, Skram og Rantzau, som gennem 650 år har ejet kirken. Det blev opført af bedsteforældrene til vores navnkundige søhelt, admiral Peder Skram, som ledede den dansk-norsk-svensk-preussiske flåde i Grevens Fejde i 1530’erne.

Peder Skram’s bedsteforældre blev begravet i dette kapel.

Inden da var hans far efter en meget dramatisk forhistorie blevet født i et værelse lige under klokkerne i kirkens tårn. Dette værelse kaldes den dag i dag, 600 år efter, ”Fru Ellens kammer”.

Det andet sideskib kaldes No Kirke, idet No Sogn, som ligger 4 kilometer fra Hee, under voldsomme omstændigheder fik nedrevet deres kirke omkring 1536. Stenene blev ført til Hee, hvor man byggede kirken op som et sideskib til Hee kirke.

Syd for kirken lige foran skolegården finder I tingstenen, som lokalhistorikeren P. Storgaard Pedersen udhuggede og rejste i 1918 på det sted, hvor han ved udgravninger mente at kunne påvise, at det gamle tingsted havde været. Her havde han fundet flere gravurner og var sikker på, at lige her har der været den ret store gravhøj, som næsten var en forudsætning for et tingsted.

Et tingsted skulle nemlig kunne ses langt fra, så tilrejsende kunne vide, hvor det var, og denne gravhøj har været meget synlig for de tilrejsende, hvor mange kom sejlende.

Dette sted var retssalen ”fra Hedenold til år 1688”, hvor tingmændene sad på hver sin sten rundt om tingstenen. Her kunne man både blive pågrebet, dømt og i værste fald; hængt på galgebakken på samme dag.

Som en afslutning inden I går tilbage, skal I se skolen, som i 2003 gennemgik en omfattende renovering, hvor der også blev opført en multihal samt en multibane og børnehuset med store, lyse og rummelige lokaler, samt det indhegnede legeparadis for børnene.

Har I børn med, er det da værd at vise dem skolens legeplads, som ligger bag skolebygningerne.

Tur nr. 2

En anden lille kort nydelsestur er inde i parken ved campingpladsen.

Fra administrationsbygningen følger I de BLÅ afmærkninger, som går forbi husene i Naturpark Vest Resort - stedet for naturelskere.

Derfra går turen ned forbi studefoldene, som er et fredet område.

Da man gennem næsten 1.000 år drev stude fra Holstebro til Nordtyskland (også Danmark på den tid), blev de drevet ad den gamle studedrivervej, som gik lige forbi stedet her.

Driverne kunne drive studene omkring 20 kilometer om dagen, og for hver dagsrejse lå der en kro. En af dem var Heebro Kro, som lå på den modsatte side af Hover Å, de løber lige syd for studefoldene
Når driverne kom hertil med deres stude, (og der kunne sagtens være omkring 100 stude i sådan en drift,) blev dyrene drevet ind i disse folde, som tilhørte kromanden. Så blev studene fodret, vandet og passet af nogle medfølgende store drenge, medens driverne gik til kro’s og hyggede sig med mad og store kaffepunch.

Tur nr. 3

Som en tredje tur foreslår vi, at I går ad Hovervej østpå til vejen ”Heebro” (for enden af naturparken).

Her drejer I modsat Heebro til venstre ad markvejen, som også kaldes æ’Wåesvej, hvilket betyder vejen over mosen.(Der er dog ingen mose mere.)

Det er den gamle studedrivervej, ad hvilken der igennem små 1.000 år er blevet drevet stude fra Holstebro marked til markederne i Nordtyskland.  

Det var en givtig forretning for de, der havde flair for det. Således købte en studehandler, Peder Nissen, omkring år 1750 godset Voldbjerg, som lå i Hee’s sydlige ende, for 450 millioner nutids kroner kontant. Og han havde pengene med sig godt gemt under agestolen.

Indtil omkring år 1850 var æ’Wåesvej også hovedvejen mellem Holstebro og Ringkøbing og den vej, heeboerne og postdiligencen måtte benytte for at komme nord- eller sydpå, idet Holstebrovej først blev anlagt det år.  

Når I kommer ned til enden af markvejen, drejer I til venstre ud til asfaltvejen ”Lilkjærvej”. Den følger I til højre hen til det første sving. Her drejer I ad markvejen til venstre og følger denne til I kommer til en grusvej ved den første ejendom. Grusvejen følger I til venstre og ender på Hovervej igen, enten I følger den til højre første gang eller fortsætter og drejer til højre senere.

Tur nr. 4

En fjerde udflugt skal naturligvis være en tur ind gennem Heebro plantage, som blev plantet for 110 siden i et meget kuperet terræn, der er skabt af indlandsklitter. Det vil sige fygesand, som har aflejret sig under de mange vestenstorme gennem tiderne før læplantningens tid.

I starter med at gå østpå (modsat kirken) ad Hovervej og drejer til højre ad vejen; Heebro.

Et stykke nede ad vejen er der en RØD afmærkning ved en sti ind i plantagen.

Denne sti er den gamle vej fra Hee og østpå. Dette var trafikknudepunktet til alle fire verdenshjørner, så indtil omkring 1850 lå Hee noget langt fra alfarvej. (Men derved slap man også for de sygdomme, som kvægdriverne havde med sig . . Bl.a. pest, som lagde No Sogn øde.)

Men nok af historien, nu skal man bare nyde.

Følg denne røde afmærkning ind i plantagen og nyd en tur i fred og ro kun afbrudt af en vidunderlig fuglesang.

Der er mulighed for at se både rå- og kronvildt samt ræv og egern.

Turen slutter ude på Hovervej igen, hvor man blot skal gå til venstre for at komme tilbage til udgangspunktet.
Går man rask til, er der ingen af turene, som varer mere end ½ time – 3 kvarter, men da der er noget at se på, kan man godt trække det lidt længere.
  

                                                    GOD FORNØJELSE!
Nyheder
Frivilligliste - Støt op om din by
Frivilligliste - Støt op om din by
Hee Sogneforening vil rigtig gerne, hvis du vil skrive dig på vores frivilligliste. Jo flere der er til opgaven, desto mindre er den
Vestrum Kalender
Fra september bringer VestRum hver måned en kalender i Lokalposten med de aktiviteter i de syv sogne.
Ingen kan det hele
- Sammen kan vi rigtigt meget
Sæt kryds i kalenderen den 12. januar 2016, hvor styregruppen bag Landsbyklynger indkalder til borgermøde kl. 19-21.30 i Tim Hallen
Gymnastik holder Åbent Hus
I forbindelse med Gymnastik opstart 2015/16 og i anledningen af nye redskaber doneret af Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank, så starter Gymnmastik i Hee med et arrangement lørdag d. 19. sept.
Ny Døgnstation i Hee
Ny Genbrugsstation i Hee
Den gamle genbrugsplads i lukker ned, og i stedet bliver det nu muligt at aflevere sit affald til genbrug ved den nye døgnstation på grusparkeringspladsen ved Hee Stationsbygning
Badminton tilmelding 2015/16
Tider til badmintonsæsonen 2015/16 kan reserveres på 6165 5397
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
Naturens Rige referat
Se afrapporteringen fra de 28 Naturens Rigsdage
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
FCM Miniakademi
Send din søn eller datter på et af træningstilbuddene, der er fordelt rundt om i HELE regionen og giv ham/hende endnu mere træning i hverdagen
Klubben er gået på Sommerferie
Klubben hver tirsdag for børnene i Hee er gået tidligt på sommerferie pga. Sankt Hans.
Føste gang efter sommerferien er tirsdag d. 11. aug. kl. 19 i Klubhuset.
Strikkefestival
Strikkefestival i Hee 12. - 14. juni
Hee Sommerfest Revy 2015
Hee Sommerfest Revy 2015
Stor tak til hele revyholdet for igen at levere et fantastisk show til Hee Sommerfest 2015
Gør en forskel!
Lokalrådet ser det som et stort ønske, at en håndfuld personer vil være ”bystanders” til vores tilgængelige hjertestartere i Hee.
Hvorfor flytte til Hee?
Hee Lokalråd vil gerne markedsføre de 10 bedste grunde for at bosætte sig i Hee, derfor laver de en lille konkurrence op til Sommerfesten
05.05.15
Kontingent Hee SF
Så er det igen blevet tid til indbetaling af kontingenter 2015
03.05.15
Familiesport i Hee
Lige et par billeder fra Familiesport på Hee Stadion
Hee på Twitter
Følg @Hee_SF på Twitter
Oldboys fodbold
Oldboys sæson 2015 er lige rundt om hjørnet. Oldboys starter d. 15. apr. og Senior d. 20. apr.
9.4.15
Hee Revyen lever!!!
De øver på livet løs i fine nye lokaler hos Anette og Steen på Holstebrovej.
Regionsmestre indefodbold
Tim's u13 drenge c, hvor flertallet er fra Hee, har haft en forrygene sæson i indefodbold.
Fremtidens Bevægelseshus
Betyder Fremtidens Bevægelseshus i Hee noget for dig? Kom til borgermøde - torsdag den 26. marts kl. 19.00 Multisalen - Hee Skole - Agersbækvej 7, Hee
Fodbold opstart i Hee
Sæsonen 2014 - 15 starter op igen efter vinterpausen, lørdag d. 28/3 kl. 10 til 11.30
Nyt fra markedsføringsudvalget
Nu er det ved at være at være 2 år siden dette under-udvalg i Sogneforeningen opstod.
Ny bestyrelse
Der er nu afhold konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2015
Nyt fra torsdagsklubben
Der er stadigvæk gang i Torsdagsklubben og der er plads til flere. Vi mødes i Klubhuset hver torsdag 14.00.
Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling, nye i bestyrelsen, gymnastikopvisning, fodbold. Der er rigeligt at tage fat på..
19.1.15
Hee SF hue og halstørklæde
Det er nu muligt at købe Hee SF Hue og halstørklæde
14.1.15
Et unikt sted for fitness og wellness
Fremtidens Bevægelseshus er familieferie og aktiviteter for alle; handicap ingen hindring!
29.9.14
FC Midtjylland kommer på besøg
Torsdag d. 9. oktober får Hee SF besøg af 10 superligaspillere fra FCM, som vil stå for en træningsaften af 2 timers varighed.
29.9.14
Nederlag til Senior Oldboys
Hee-No Senior Oldboys tabte 3-1 i Skjern.
28.9.14
Indløb på MCH Arena
Endnu engang var der Hee spillere på grønsværen på FC Midtjyllands hjemmebane MCH Arena.
22.9.14
Målrig affære
Hee-No Senior Oldboys spillede 4-4 på hjemmebane mod Skjern
15.9.14
Endnu et nederlag til RIF
Hee-No Senior Oldboys tabte 2-0 på udebane til RIF 1
8.9.14
Endnu en flot sejr til Senier Oldboys
Senior Oldboys sendte her til aften Klitten hjem til Hvide Sande med et nederlag på 4-1.
1.9.14
Oprejsning til Senier Oldboys
Efter sidste rundes knap så gode resultat, blev det her til aften til en 4-0 sejr på udebane i Grønbjerg.
29.8.14
Hee.dk er nu flyttet
Hjemmesiden er nu flyttet til et nyt webhotel
29.8.14
Ny sæson i Hee Kvindeforum
Så har vi taget hul på en ny sæson i Hee Kvindeforum.
28.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag d. 30/8, derefter pålægges 50 kr. i gebyr på kontingentet!
25.8.14
Familiesvømning 2014/15
Familiesvømning fortsætter i sæson 2014/15 onsdage fra kl. 19.00-20.00 i Ringkøbing Svømmehal
25.8.14
Senier Oldboys fik klø
Senior Oldboys blev kørt over af RIF 2 med hele 1 - 7 på hjemmebanen i No
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee.
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp.
Nyheder
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den...
22.8.14
Hee.dk holder flyttedag
Hjemmesiden flytter til et nyt webhotel....
12.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag...
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp, der især i...
Kalender
27.8.14
Klubhuset er reserveret!
Klubhuset er reserveret af Sogneforeningens bestyrelse til møde.
3.9.14
Oldboys fodbold på Hee Stadion
Hee-No oldboys vs. Lem

Læs mere om oldboys her
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Portalen drives af Hee Sogneforening. Kontakt webmaster