Billedserier
Gymnastik holder åbent hus

Gymnastik holder åbent hus
Gymnastik holdt d. 19. sept. 2015 åbent hus i anledning af donationer fra Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank
Billedserier

Ramsing Cup
Billeder fra Ramsing Cup 2014

Herredstinget


”HING HERREDS TING HOLDTES HER FRA HEDENOLD TIL 1688”

Således står der på den gamle tingsten, som lokalhistorikeren P. Storgaard Pedersen udhuggede og rejste i 1918 på det sted, hvor han ved udgravninger mente at kunne påvise, at det gamle tingsted havde været. Her havde han fundet flere gravurner og var sikker på, at lige her har der været den ret store gravhøj, som næsten var en forudsætning for et tingsted.
Et tingsted skulle nemlig kunne ses langt fra, så tilrejsende kunne vide, hvor det var, og denne gravhøj har været meget synlig for de tilrejsende, hvor mange kom sejlende.
Hvornår var egentlig ”hedenold”?
Man er ikke klar over, hvornår herredsinddelingen er opstået. Nogle mener, det sandsynligvis er sket i jernalderen eller før, hvor en hær måske bestående af 100 til 120 krigere har bosat sig fast. Andre mener, at herredsinddelingen er sket i 700’tallet, da Danmark blev samlet.
Men hvorom alting er, må ”hedenold” i denne betydning være det tidspunkt, da herrederne blev en realitet, og et nyt retssystem opstod.
Hvert herred blev et lille rige med egen leder og egen helligdom, der blev det lille samfunds samlende midtpunkt.
Allerede fra vikingetiden var herredets militære betydning neddroslet meget. Derimod vedblev det at have betydning som retskreds.
Hing herred omfattede Ringkøbing, Rindum, Velling, Hee, No, Torsted, Hover, Nørre Omme, Tim, Stadil, Vedersø, Ny sogn, Gammel Sogn og Holmsland Klit.
Da Ringkøbing blev købstad i 1453, fik den sit eget byting. Lige såvel som Tim fik sit eget birketing, der var en underafdeling af herredstinget.
Navnet på herredet har ændret sig gennem tiderne. Det første man kender til er ”Heingæhereth” fra 1200’tallet. Navnet er udledt af indbyggernavnet, som var ”Heingar”, hvilket betød; beboerne af Hee.
Derfor mener man, at navnet Hing fra begyndelsen er identisk med sognet Hee, som forudseende stenalderfolk havde placeret på det strategisk bedste sted, flere tusinde år før krigerne slog sig ned.

Da man omkring år 1140 byggede Hee kirke, blev den bygget ekstra stor, da den foruden at være sognekirke også skulle være herredskirke.
Det vil sige, at den skulle kunne rumme alle de mennesker, der kom for at overvære tingdagen, som blev holdt hver torsdag. Før man begyndte med retshandlingerne, var der gudstjeneste.
Den plads, tingstedet lå på, var ret stor, idet tingdagen også blev benyttet som markedsdag. Man kunne lige så godt prøve, om man kunne sælge eller købe noget, når man nu var blevet samlet.

Selve tingstedet var en rundkreds af store sten, som tingmændene kunne sidde på.
Inde i midten lå en endnu større sten, hvor forbryderen skulle sidde, når han eller hun skulle dømmes.
Rundt om tingstedet stod alle tilhørerne.
Alle frie mænd havde ret og pligt til at møde op på tingdagen, men herude i der vestjyske har afstandene været alt for store, så mange har ikke kunnet afse tid hver uge. De fleste sager har også været utrolig kedelige at høre på.
Det kunne være en sag om retten til at grave tørv et eller andet sted. En sag om en person, som ikke havde skåret grøde i sin del af åen. En, som mente, at en anden havde sat sit hegn lidt inde på hans mark.
Men det kunne også være grovere ting, og der var f.eks. hårde straffe for tyveri.
Blev en tyv grebet på fersk gerning, da skulle man binde ham tyvekosterne på ryggen, føre ham til tinge og overgive ham til kongens ombudsmand.
Havde han stjålet noget, der var mere end ½ mark værd (en mark var det samme som prisen på 36 tønder korn), da måtte ombudsmanden hænge ham, uden at han først skulle dømmes.
Havde han stjålet for mindre end ½ mark, fik han måske et par fingre hugget af, eller man skar et øre af ham, eller man kunne tyvsmærke ham ved at brændemærke ham i ansigtet med gloende jern, og hvis han senere blev grebet i selv det mindste tyveri, skulle han hænges.
Domstolen for stammen (herredet) var forskellige, men stammen kunne kun dømmes af sine egne stammefrænder.
Det øverste af dem var kønsnævnet. Det bestod af 12 mænd, og disse skulle have tilhørt stammen i mindst 3 slægtsled.
Så var der herredsnævnet, som også bestod af 12 mænd med 3 fra hver fjerding. (Herredet var delt op i fire dele). De skulle tage sig af sager som: Falsk – mordbrand – eller sigtelse for at være stimand. (Stimand! jfr. Jyske Lov: Den, der ligger i skov eller i skjul eller på hede eller på alfare veje og røver fra enten ridende eller kørende eller gående mand og søger i skjul med det røvede og dølger gerningen.)
Desuden sandemændene, der bestod af 8 mænd med 2 fra hver fjerding, som skulle tage sig af uenigheder om markskel og tvivlsomme drabssager. Deres arbejde kaldtes et tog.
Herredsfogeden var udnævnt af kongen. Han skulle føre forsæde og holde orden på tinget.
Han skulle overvåge, at kongen fik det, han skulle have, og i nogle tilfælde sørge for at den dømte forbryder blev straffet. Men han kunne ikke dømme nogen. Det kunne kun herredsnævnet og sandemændene.
Over dem stod kønsnævnet, der kunne omstøde eller ændre dommen.
Når dommerne var blevet enige, gik lovsigemanden, hvilket normalt var herredsfogeden, op på toppen af gravhøjen og forkyndte dommen for de fremmødte.
Sådan et herredsting havde naturligvis sin egen bøddel, som tog sig af henrettelser og tortur.
Bødlens medhjælpere kaldtes rakkerknægte.
Omkring 600 meter øst for tingstedet lå galgebakken, der samtidig var bavnehøj, hvorfra man tændte bål, hvis der var fjender i sigte.
Denne sandsynlige galgebakke findes i dag. Den ligger inde mellem træerne mellem vejene N.P. Jeppesensvej og Skovvej og kaldes i dag Præstebakken.
Større retssager fra Hing Herreds ting kunne appelleres til næste højere retsinstans, som var sysseltinget i Holstebro. Derfra kunne man så appellere endnu engang til den højeste retsinstans, som var Landstinget i Viborg.

Sammen med andre bekendtgørelser af interesse for sognets beboere blev de vedtagne retssager læst op på kirkestævnet, som blev holdt udenfor kirken hver søndag efter gudstjeneste.
Kirkestævnet var den tids avis.

Redigeret og fortalt af Ernst Munck
Nyheder
Frivilligliste - Støt op om din by
Frivilligliste - Støt op om din by
Hee Sogneforening vil rigtig gerne, hvis du vil skrive dig på vores frivilligliste. Jo flere der er til opgaven, desto mindre er den
Vestrum Kalender
Fra september bringer VestRum hver måned en kalender i Lokalposten med de aktiviteter i de syv sogne.
Ingen kan det hele
- Sammen kan vi rigtigt meget
Sæt kryds i kalenderen den 12. januar 2016, hvor styregruppen bag Landsbyklynger indkalder til borgermøde kl. 19-21.30 i Tim Hallen
Gymnastik holder Åbent Hus
I forbindelse med Gymnastik opstart 2015/16 og i anledningen af nye redskaber doneret af Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank, så starter Gymnmastik i Hee med et arrangement lørdag d. 19. sept.
Ny Døgnstation i Hee
Ny Genbrugsstation i Hee
Den gamle genbrugsplads i lukker ned, og i stedet bliver det nu muligt at aflevere sit affald til genbrug ved den nye døgnstation på grusparkeringspladsen ved Hee Stationsbygning
Badminton tilmelding 2015/16
Tider til badmintonsæsonen 2015/16 kan reserveres på 6165 5397
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
Naturens Rige referat
Se afrapporteringen fra de 28 Naturens Rigsdage
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
FCM Miniakademi
Send din søn eller datter på et af træningstilbuddene, der er fordelt rundt om i HELE regionen og giv ham/hende endnu mere træning i hverdagen
Klubben er gået på Sommerferie
Klubben hver tirsdag for børnene i Hee er gået tidligt på sommerferie pga. Sankt Hans.
Føste gang efter sommerferien er tirsdag d. 11. aug. kl. 19 i Klubhuset.
Strikkefestival
Strikkefestival i Hee 12. - 14. juni
Hee Sommerfest Revy 2015
Hee Sommerfest Revy 2015
Stor tak til hele revyholdet for igen at levere et fantastisk show til Hee Sommerfest 2015
Gør en forskel!
Lokalrådet ser det som et stort ønske, at en håndfuld personer vil være ”bystanders” til vores tilgængelige hjertestartere i Hee.
Hvorfor flytte til Hee?
Hee Lokalråd vil gerne markedsføre de 10 bedste grunde for at bosætte sig i Hee, derfor laver de en lille konkurrence op til Sommerfesten
05.05.15
Kontingent Hee SF
Så er det igen blevet tid til indbetaling af kontingenter 2015
03.05.15
Familiesport i Hee
Lige et par billeder fra Familiesport på Hee Stadion
Hee på Twitter
Følg @Hee_SF på Twitter
Oldboys fodbold
Oldboys sæson 2015 er lige rundt om hjørnet. Oldboys starter d. 15. apr. og Senior d. 20. apr.
9.4.15
Hee Revyen lever!!!
De øver på livet løs i fine nye lokaler hos Anette og Steen på Holstebrovej.
Regionsmestre indefodbold
Tim's u13 drenge c, hvor flertallet er fra Hee, har haft en forrygene sæson i indefodbold.
Fremtidens Bevægelseshus
Betyder Fremtidens Bevægelseshus i Hee noget for dig? Kom til borgermøde - torsdag den 26. marts kl. 19.00 Multisalen - Hee Skole - Agersbækvej 7, Hee
Fodbold opstart i Hee
Sæsonen 2014 - 15 starter op igen efter vinterpausen, lørdag d. 28/3 kl. 10 til 11.30
Nyt fra markedsføringsudvalget
Nu er det ved at være at være 2 år siden dette under-udvalg i Sogneforeningen opstod.
Ny bestyrelse
Der er nu afhold konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2015
Nyt fra torsdagsklubben
Der er stadigvæk gang i Torsdagsklubben og der er plads til flere. Vi mødes i Klubhuset hver torsdag 14.00.
Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling, nye i bestyrelsen, gymnastikopvisning, fodbold. Der er rigeligt at tage fat på..
19.1.15
Hee SF hue og halstørklæde
Det er nu muligt at købe Hee SF Hue og halstørklæde
14.1.15
Et unikt sted for fitness og wellness
Fremtidens Bevægelseshus er familieferie og aktiviteter for alle; handicap ingen hindring!
29.9.14
FC Midtjylland kommer på besøg
Torsdag d. 9. oktober får Hee SF besøg af 10 superligaspillere fra FCM, som vil stå for en træningsaften af 2 timers varighed.
29.9.14
Nederlag til Senior Oldboys
Hee-No Senior Oldboys tabte 3-1 i Skjern.
28.9.14
Indløb på MCH Arena
Endnu engang var der Hee spillere på grønsværen på FC Midtjyllands hjemmebane MCH Arena.
22.9.14
Målrig affære
Hee-No Senior Oldboys spillede 4-4 på hjemmebane mod Skjern
15.9.14
Endnu et nederlag til RIF
Hee-No Senior Oldboys tabte 2-0 på udebane til RIF 1
8.9.14
Endnu en flot sejr til Senier Oldboys
Senior Oldboys sendte her til aften Klitten hjem til Hvide Sande med et nederlag på 4-1.
1.9.14
Oprejsning til Senier Oldboys
Efter sidste rundes knap så gode resultat, blev det her til aften til en 4-0 sejr på udebane i Grønbjerg.
29.8.14
Hee.dk er nu flyttet
Hjemmesiden er nu flyttet til et nyt webhotel
29.8.14
Ny sæson i Hee Kvindeforum
Så har vi taget hul på en ny sæson i Hee Kvindeforum.
28.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag d. 30/8, derefter pålægges 50 kr. i gebyr på kontingentet!
25.8.14
Familiesvømning 2014/15
Familiesvømning fortsætter i sæson 2014/15 onsdage fra kl. 19.00-20.00 i Ringkøbing Svømmehal
25.8.14
Senier Oldboys fik klø
Senior Oldboys blev kørt over af RIF 2 med hele 1 - 7 på hjemmebanen i No
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee.
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp.
Nyheder
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den...
22.8.14
Hee.dk holder flyttedag
Hjemmesiden flytter til et nyt webhotel....
12.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag...
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp, der især i...
Kalender
27.8.14
Klubhuset er reserveret!
Klubhuset er reserveret af Sogneforeningens bestyrelse til møde.
3.9.14
Oldboys fodbold på Hee Stadion
Hee-No oldboys vs. Lem

Læs mere om oldboys her
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Portalen drives af Hee Sogneforening. Kontakt webmaster